Interpretarea modului de a incepe

În orice întreprindere în care se formează un amestec de aer cu gaze inflamabile, vapori și ceață, există riscul de aprindere și, prin urmare, de explozie. Procesul de producție se trezește constant și stochează electricitate statică.

Deversările de activitate acumulate sunt de asemenea populare în conținutul plin de substanțe inflamabile reprezintă o amenințare pentru siguranța personalului și a tot ceea ce există în uzină. În parte, angajatorul asigură că aceste substanțe sunt eliminate din aer și pentru a preveni eliberarea lor printr-o ventilație adecvată. Prin urmare, este doar o băutură cu multe obligații care i-au fost impuse prin Ordonanța ministrului economiei din 8 iulie 2010 în istoria cerințelor minime privind încrederea și igiena la locul de muncă, legate de propunerea unei întâlniri în atmosferă explozivă într-un apartament de lucru.Angajatorul trebuie să ofere personalului său condiții de muncă sigure și, în ciuda tuturor activităților desfășurate în direcția modernă, riscul de explozie există încă, echipajul trebuie să fie informat cu atenție despre acesta, să determine amploarea pericolului, să monitorizeze permanent situația și să reducă la minimum efectele nocive ale oricărei explozii. În acest moment este creat un document de siguranță împotriva exploziei. Trebuie creată înainte de a crea un loc pentru carte în conținut periculos. În conformitate cu regulamentul, angajatorul se angajează să:- prevenirea formării unei atmosfere explozive;- prevenirea aprinderii în cele menționate mai sus atmosferă,- minimizarea efectelor nocive ale exploziei rezultate.În text, angajatorul este obligat să înregistreze toate lucrările de inspecție și întreținere pe dispozitivele periculoase. Acesta specifică tipul de măsuri de precauție care trebuie luate, scopul său este de a determina riscul și locurile unde poate apărea aprinderea. Angajatul trebuie să fie familiarizat cu toate zonele de pericol (0, 1, 2, 20, 21, 22. Accesul în zona de pericol trebuie să fie special marcat cu un triunghi galben de avertizare cu un simbol EX negru în mijloc. Domnul trebuie să stabilească încă mijloacele de evacuare, în timp ce în reușita realizării căilor ferate în zona uzinei, având o idee pentru suprafețele periculoase, DZPW trebuie să trăiască constant actualizat.