Directiva ue in interior

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bază care trebuie îndeplinite de orice produse destinate utilizării în zone potențial explozive. Standardele corelate funcțional cu principiul stabilit de cerințe specifice. În cadrul reglementărilor interne puse în aplicare în statele membre respective, sunt organizate cerințe care nu sunt specificate nici de directivă, nici de standarde interne. Normele interne nu pot constitui o directivă neconformă și nici nu pot pătrunde pentru a întări cerințele impuse de directivă.

Directiva Atex a fost introdusă în întreținere pentru a minimiza riscul, care depinde de utilizarea oricărui efect în zonele în care poate trăi atmosfera potențial explozivă.Producătorul este singurul responsabil pentru a determina dacă un anumit produs este supus evaluării consimțământului cu regulile atex și pentru adaptarea articolului la ultimele reguli.Certificarea Atex este necesară pentru produsele care aleg într-o atmosferă potențial explozivă. Zona periculoasă este ultimul spațiu în care substanțele pe care le pot forma, folosi sau depozita amestecuri explozive sunt compuse, utilizate și stocate. În special, unirea acestor substanțe este definită ca: lichide, gaze, pulberi și fibre inflamabile. Pot exista, de exemplu, benzine, alcooli, hidrogen, acetilenă, praf de cărbune, praf de lemn, praf de zinc.O explozie apare atunci când o cantitate mare de energie care iese dintr-o sursă de aprindere eficientă ajunge într-o atmosferă explozivă. După declanșarea incendiului, acesta atinge o explozie care reprezintă un risc important pentru alimentație și sănătatea umană.