Definirea riscului de incendiu

În multe ramuri ale industriei existã o mare amenințare la foc. Vorbesc aici nu numai despre lucrul cu combustibil, energie, vopsea, dar și despre producția de zahãr sau fãinã. Substanțele care pot apãrea în vedere abur, gaze, lichide, aerosoli sau fibre împreunã, în combinație cu aerul și cu propriile sale sau substanțe într-un mod mult mai simplu pot reacționa unul cu celãlalt și formeazã exploziv.

De aceea existã multe acte juridice a cãror obiect prioritar este prevenirea incendiilor. Aici, în primul rând, mã refer la dreptul ministrului economiei din 8 iulie 2010, de fapt, cerințele minime de siguranțã și igienã legate de oferta unei atmosfere explozive în mediul de lucru. Acest act juridic urmãrește, în special, prevenirea oricãrei atmosfere explozive. De asemenea, vizeazã prevenirea aprinderii și limitarea efectului de explozie.Sistemele anti-explozie, adicã întregul sistem de protecție împotriva exploziilor, implicã o mulțime de factori. Atunci când se informeazã despre asigurare în sistem, se menționeazã în primul rând membranele de protecție împotriva exploziilor, sistemele de suprimare a exploziilor și sistemele de izolare în caz de explozie.Membranele sunt dispozitive care protejeazã dispozitivele industriale. Subiectul lor este protejarea în primul rând a filtrelor, a mori, a rezervoarelor, a sortarelor, a concasoarelor sau a ciclonilor.Și sistemele de suprimare a exploziilor ajung la îndepãrtarea formãrii unor presiuni ridicate în timpul exploziei. Fiecare senzor și senzor de presiune, panouri de comandã, cilindri HRD și duze din oțel inoxidabil sunt colectate într-o manierã de amortizare.Sistemul de izolare a exploziilor este un stil al cãrui scop principal este în primul rând minimizarea efectelor exploziei. Aceasta se referã la dispozitive cum ar fi supape cu clapetã, vane de mare vitezã, guri de explozie, supapele szybkoodcinaj±ce.Trebuie reținut faptul cã sistemele care protejeazã împotriva exploziilor sunt una dintre cerințele de sãnãtate și siguranțã.